Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas fundacja@pomocnadlonpowypadku.pl

Statystyki wypadków – Raport

W 2014 r. miało miejsce 34 970 wypadków, w których zginęły 3 202 osoby, a 42 545 zostało rannych. Zgłoszono Policji 348 028 kolizji.

1. Rytm wypadków drogowych.

W 2014 roku do największej liczby wypadków drogowych doszło w lipcu 3 353 (9,6% ogólnej liczby), najmniej odnotowano w lutym 2 163 (6,2% ogólnej liczby). W roku ubiegłym najwięcej wypadków miało miejsce również w lipcu – 3 646 wypadków (tj. 10,2% ogólnej liczby).

Analiza występowanie wypadków drogowych w poszczególnych dniach tygodnia wykazuje, że do wypadków dochodziło najczęściej w piątki. W tych dniach, w 5 792 wypadkach zginęły 504 osoby, a ranne zostały 6 854 osoby. Najwięcej osób zginęło w soboty – 515 (16,1% ogółu).

Przedział czasowy, w którym najczęściej dochodziło do wypadków, to godziny 14.00 – 19.00. W godzinach tych miało miejsce 13 247 wypadków (tj. 37,9% ogólnej liczby), zginęło w nich 1 025 osób, a 15 929 osób zostało rannych. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach nocnych pomiędzy północą, a godziną szóstą rano.

2. Rodzaje wypadków.

W 2014 r. roku na polskich drogach najczęściej dochodziło do zderzeń pojazdów w ruchu. Odnotowano 17 960 zdarzeń tego typu, tj. 51,4% ogólnej ich liczby. Pociągnęły one za sobą najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 1 278 (39,9% ogółu zabitych) oraz 24 161 osób rannych (56,8% wszystkich rannych). Odnotowano też dużą liczbę potrąceń pieszych – 8 940 wypadków (25,6% ogółu), w których zginęły 1 104 osoby (34,5% ogółu zabitych), a 8 339 osób zostało rannych (19,6% ogółu rannych).

 

3. Ofiary wypadków drogowych

W 2014 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 45 747 osób, w tym 3 202 poniosły śmierć, a 42 545 zostało rannych.

 

4. Sprawcy wypadków drogowych.

4.1 Kierujący pojazdami. Zdecydowaną większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami – 28 716 (82,1% ogółu), w wypadkach tych śmierć poniosło 2 189 osób (68,4%), a 36 301 osób zostało rannych (85,3%). W większości byli to kierujący samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami 22 036 wypadków, 1 561 zabitych i 28 769 rannych.

Głównymi przyczynami wypadków było: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę młodych kierowców w wieku 18-24 lata. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża skłonność do brawury i ryzyka. W 2014 roku spowodowali oni 5 962 wypadki (20,8% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 511 osób, a 8 279 zostało rannych.

4.2 Rowerzyści W 2014 r. rowerzyści uczestniczyli w 4 850 wypadkach drogowych, w których zginęły 292 osoby, a 4 736 zostało rannych. Wśród tych ofiar większość stanowili sami rowerzyści – 286 zabitych i 4 270 rannych. W porównaniu do roku ubiegłego, zwiększyła się liczba wypadków z ich udziałem o 127 (+2,7%). Rowerzyści byli sprawcami 1 786 wypadków, w których zginęło 146 osób, a 1 716 zostało rannych. W porównaniu do roku ubiegłego jest to więcej wypadków o 70 (+4,1%), mniej osób zabitych o 7 (-4,6%) i więcej osób rannych o 74 (+4,5 %).

Najczęstszymi przyczynami wypadków było:
– nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu 673 wypadki,
– nieprawidłowy manewr skrętu 248 wypadków,
– niedostosowanie prędkości 141 wypadków,
– nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia 134 wypadki.

Z analizy wieku sprawców – rowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodowały osoby starsze. Wypadki te pochłonęły zdecydowanie największą liczbę ofiar śmiertelnych. Rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 490 wypadków (27,4% ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęło w nich 88 osób (60,3%), a 418 zostało rannych (24,4%). Dzieci w wieku 7-14 lat spowodowały 289 wypadków (16,2% ogółu), w ich wyniku 4 osoby zginęły (2,7%), a 296 doznało obrażeń ciała (17,2%).

Nietrzeźwi rowerzyści spowodowali 212 wypadków (11,9% wypadków przez nich spowodowanych), zginęło w nich 20 osób, a 201 zostało rannych.

4.3 Motocykliści

W 2014 r. motocykliści uczestniczyli w 2 378 wypadkach drogowych, w których zginęło 261 osób, a 2 495 zostało rannych. Wśród ofiar większość stanowili kierujący motocyklami – 230 zabitych i 1 964 ranne oraz ich pasażerowie 7 zabitych i 269 rannych. W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba ofiar (motocyklistów) – zabitych o 12 (-5,0%) zaś zwiększyła się liczba rannych o 156 (+8,6%). Motocykliści byli sprawcami 1 023 wypadków, w których zginęło 151 osób, a 1 061 zostało rannych. W porównaniu do roku ubiegłego jest to więcej o 56 wypadków (+5,8%), więcej osób zabitych o 5 (+3,4%) i więcej osób rannych o 103 (+10,8%).

Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motocyklistów było:
– nie dostosowanie prędkości do warunków 574 wypadki,
– nieprawidłowe wyprzedzanie 156 wypadków,
– niezachowanie bezpiecznej odległości 100 wypadków,
– nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu 50 wypadków.

Z analizy wieku sprawców – motocyklistów wynika, że największe zagrożenie powodowały osoby w wieku 18-24 (przedział wiekowy 7 lat) – 293 wypadki (28,6% wypadków spowodowanych przez motocyklistów). W ich wyniku 44 osoby zginęły (29,1% zabitych w wypadkach spowodowanych przez motocyklistów) i 304 osoby zostały ranne (28,7% rannych w wypadkach spowodowanych przez motocyklistów).

Nietrzeźwi motocykliści byli sprawcami 89 wypadków (8,7% wypadków przez nich spowodowanych), 7 osób zginęło, a 101 zostało rannych.

4.4 Piesi.

W 2014 r. odnotowano 9 106 wypadków z udziałem pieszych (26,0% ogółu), zginęło w nich 1 127 osób (35,2%), a 8 592 odniosło obrażenia ciała (20,2%). W większości przypadków ofiarami tych wypadków byli sami piesi – 1 116 zabitych i 8 398 rannych. W roku bieżącym zmniejszyła się liczba zabitych pieszych o 24 osoby (-2,1%). Piesi swoim zachowaniem powodowali duże zagrożenie, przyczyniając się do powstania 3 050 wypadków (8,7% ogólnej liczby wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 565 osób, a rannych zostało 2 555 uczestników ruchu. Najczęstsze przyczyny to: nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym oraz wejście na jezdnię przy czerwonym świetle.

5. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.

W 2014 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 3 522 wypadkach drogowych, z czego spowodowali 2 579 wypadków, w których zginęły 363 osoby, a 2 971 osób zostało rannych. Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami, którzy spowodowali 1 838 wypadków, w których zginęło 256 osób, a rannych zostało 2 313 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, nietrzeźwi stanowili 6,4%. W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących o 327 (-15,1%), zginęło mniej osób o 32 (-11,1%) oraz zanotowano mniej rannych o 478 osób (-17,1%).

Kierujący pojazdami będący pod działaniem innego środka byli sprawcami 33 wypadków, w których 10 osób zginęło, a 38 zostało rannych.

5.1 Ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pod działaniem alkoholu W 2014 roku, w porównaniu z 2013 roku, nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 21 974 osoby.

6. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

W 2014 roku na terenie kraju wydarzyły się 2 954 wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Wynika z tego, że w prawie co 12 wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym zanotowano 3 062 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych o 108 (-3,5%).

Analizując wypadki ze skutkiem śmiertelnym w podziale na obszar niezabudowany i zabudowany stwierdzić można, że liczba wypadków i liczba osób, które poniosły śmierć w obszarze niezabudowanym jest większa od liczby wypadków i ich ofiar w obszarze zabudowanym.

W 2014 roku najwięcej najtragiczniejszych zdarzeń miało miejsce w grudniu – 305, tj.10,3% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz w październiku – 299 (10,1%), najwięcej osób zginęło również w październiku 323 (10,1% ogółu).

Najwięcej wypadków śmiertelnych miało miejsce w piątki: 471 wypadków, (15,9% ogółu) i 504 osoby zabite (15,7% ogółu) oraz soboty – 470 wypadków (15,9% ogółu) i 515 osób zabitych (16,1 % ogółu).

Nasilenie wypadków ze skutkiem śmiertelnym następuje w godzinach największego natężenie ruchu, tj. w godzinach 16.00 – 21.00. W godzinach tych miały miejsce 1 044 wypadki (35,3% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym), w których zginęło 1 115 osób (34,8% ogółu zabitych).

Najczęściej występującym rodzajem wypadku śmiertelnego, było zderzenia się pojazdów w ruchu, wypadków takich było 1 130, co stanowiło 38,3% ogółu wypadków śmiertelnych. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 1 278 osób (39,9% wszystkich zabitych). Wśród zderzeń, najwięcej tragicznych wypadków to zderzenia boczne – 502 wypadki i 535 osób zabitych oraz zderzenia czołowe – 441 wypadków i 537 osób zabitych. Następnym rodzajem wypadków drogowych za skutkiem śmiertelnym było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń było 1 084 (36,7%), w ich wyniku zginęły 1 104 osoby (34,5%). Duży odsetek tragicznych wypadków to najechania na drzewo – odnotowano 373 takie zdarzenia (12,6% ogółu), zginęło w nich 421 osób (13,1% ogółu zabitych).

Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo 1 977 (66,9%) spowodowali kierujący pojazdami. Najczęstsze przyczyny tych wypadków to:
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 749 wypadków, 855 zabitych,
– nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 302 wypadki, 323 zabite,
– nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – 251 wypadków, 257 zabitych,
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 197 wypadków, 227 zabitych.

Nietrzeźwi kierujący byli sprawcami 214 wypadków (10,8% ogółu wypadków z winy kierujących), w których zginęło 256 osób (11,7% ogółu zabitych w wypadkach spowodowanych przez kierujących). Zaś kierujący pod działaniem innego środka byli sprawcami 5 wypadków, które pociągnęły za sobą 6 ofiar śmiertelnych.

Natomiast piesi byli sprawcami 565 wypadków ze skutkiem śmiertelnym (19,1%) z następujących przyczyn:
– nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem- 281 wypadków 281 zabitych
– stanie, leżenie na jezdni – 119 wypadków, 119 zabitych
– chodzenie nieprawidłową strona drogi – 60 wypadków, 60 zabitych
– przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 54 wypadki, 54 zabite
– wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 29 wypadków, 29 zabitych

 

Źródło: KGP / policja.pl